Welkom bij Minizeboes van de Langewold. Onze fokkerij ligt op circa 4 ha in het kleinschalige coulisselandschap van het Westerkwartier, ten westen van de stad Groningen. Wij hebben veertig jaar ervaring met het houden van koeien en andere landbouwhuisdieren.
Sinds 2013 werken wij met minizeboes. Wij houden van de eigenschappen en het natuurlijk gedrag van dit ras. De aangeboren slimheid van de dieren verbaast ons elke dag weer. Ons fokdoel: vriendelijke, op mensen gerichte dieren met de typische fysieke kenmerken van dit kleine runderras. Door gericht kruisen, speciale opfok, de juiste aandacht en goede huisvesting verkrijgen wij dieren die heel geschikt zijn voor hobbyboeren maar bijvoorbeeld ook voor kinder- en zorgboerderijen. Door hun soberheid zijn de dieren uitstekend in te passen in natuurgebieden.
Onze ambitie is om een Nederlands Minizeboe Register op te zetten om de fokkerij transparant te maken. Wij nodigen houders van minizeboes uit om zich aan te melden en te helpen om dit Register vorm te geven.

Fokkerij Langewold

De eigenaar Michiel Bus heeft 40 jaar ervaring met het houden van koeien en andere landbouwhuisdieren. In het fokken van zeboes zag hij een nieuwe uitdaging. Hij is …

Minizeboes

Wil je meer weten over minizeboes in het algemeen? Waar ze vandaan komen, over hun geschiedenis, of hun verzorging, gedragingen, eetgewoontes en allerlei weetjes ...

Register opbouwen

We zetten ons in om een Register op te bouwen van alle minizeboes die in Nederland rondlopen. dat begint met verzamelen van adressen van alle fokkerijen en liefhebbers ...