Fokkerij Langewold

Waar mens, dier en natuur elkaar ontmoeten

Fokkerij Langewold is gelegen in het Westerkwartier, het kleinschalige coulissen landschap ten westen van de stad Groningen. Het bedrijf is 4 ha groot en er worden sinds 2013 minizeboes gefokt. Hierboven zie je het petgat waar omheen de dieren leven. Eigenaar Michiel Bus heeft 40 jaar ervaring met het houden van koeien, schapen, geiten en nog veel meer andere landbouwhuisdieren. In het fokken van minizeboes zag hij al langere tijd een nieuwe uitdaging. Hij is gefascineerd door het gedrag en de eigenschappen van minizeboes. Bij minizeboes vindt je nog veel natuurlijk gedrag en de slimheid van de dieren kan je nog elke dag verbazen.


 

De kudde

De exemplaren van Fokkerij Langewold stammen o.a. af van de ca. 20 dieren die in de jaren negentig rechtstreeks zijn geïmporteerd vanuit Ethiopië. De Minizeboe is een van de honderden verschillende zeboerassen die over de wereld verspreid zijn. Het is een zogenaamde miniatuurvorm die slechts ca. 1 meter hoog wordt (en vaak nog kleiner).
Lees verder...>


 

Ons voerhek

Inmiddels lopen er op de Langewold elf minizeboes. Het fokbeleid is gericht op het fokken van vriendelijke op mensen gerichte dieren met de kenmerkende en ras typische zeboe uitstraling.


 

Micah zorgt goed voor de jonge Maartje

Vanaf het moment dat Maartje, dochter van Mama en Beest, werd geboren geeft Micah onze prachtige aanwinst alle aandacht, helpt met het verzorgen en geeft melk uit de fles.


 

Sam verzorgt de dieren

Door speciale opfok, geduld en een goed huisvesting lukt het om dieren te fokken die prima te houden zijn zowel op een kinderboerderij als op een (hobby)boerderij. Kinderen en dieren voelen zich op hun gemak. Daarnaast zijn ze door hun soberheid uitstekend in te passen in natuurgebieden.


 

Micah helpt ook mee


 

Joes, Micah en Sam en Leonard