Fokkerij Langewold

Waar mens, dier en natuur elkaar ontmoeten

Fokkerij Langewold is gelegen in het Westerkwartier, een kleinschalig coulissen landschap ten westen van de stad Groningen. Het bedrijf is 4 ha groot en er worden sinds 2013 minizeboes gefokt. De eigenaar Michiel Bus heeft 40 jaar ervaring met het houden van koeien en andere landbouwhuisdieren. In het fokken van zeboes ziet hij een nieuwe uitdaging. Hij is gefascineerd door het gedrag en de eigenschappen van minizeboes. Bij minizeboes vind je noch veel natuurlijk gedrag en de slimheid van de dieren verbaast nog elke dag.


 

De kudde

De exemplaren van Fokkerij Langewold stammen o.a. af van de ca. 20 dieren die in de jaren negentig rechtstreeks zijn geïmporteerd vanuit Ethiopië. De Minizeboe is een van de honderden verschillende zeboerassen die over de wereld verspreid zijn. Het is een zogenaamde miniatuurvorm die slechts ca. 1 meter hoog wordt (en vaak nog kleiner).
Lees verder...>


 

Ons voerhek

Inmiddels lopen er op de Langewold elf minizeboes. Het fokbeleid is gericht op het fokken van vriendelijke op mensen gerichte dieren met de kenmerkende en ras typische zeboe uitstraling.


 

Sam verzorgt de dieren

Door speciale opfok, geduld en een goed huisvesting lukt het om dieren te fokken die prima te houden zijn zowel op een kinderboerderij als op een (hobby)boerderij. Kinderen en dieren voelen zich op hun gemak. Daarnaast zijn ze door hun soberheid uitstekend in te passen in natuurgebieden.


 

Micah helpt ook mee