Contact

Minizeboes_16070402_langewold_janpaulreij_michielbus_stierkalf-Janno_k-ariane_s-lars.jpg Minizeboes_16070412_langewold_janpaulreij_michielbus_stier_os_Ukkie-van-de-langewold

We hebben graag contact met liefhebbers van minizeboes

Wij schatten het aantal minizeboes in Nederland op ca. 200 en het aantal fokkers/houders op 25. Om inteelt te voorkomen is het goed om te weten welke dieren met welke afstamming in Nederland rondlopen. Dit helpt om de gezonde en gerichte fokkerij te komen.
Daarnaast is het leerzaam en leuk om kennis en ervaringen uit te wisselen. Denk aan huisvesting, voeding, opfok, etc...
Misschien eens per jaar/ 2 jaar een fokkersbijeenkomst...? Wij organiseren dat graag.

stuur een email


Colofon
Fotografie
Michiel Bus
Jan Paul Reij
Gert van den Bosch

Tekst
Michiel Bus
Jan van de Poel


minizeboes_16112001_langewold_janpaulreij_runderland_logo_01okt16

Runderland heeft meegewerkt aan de realisatie van deze website.
Runderland is een online platform met als thema: ‘Beleef de koe & de wereld van het rund en rundachtigen’.
Het brengt vraag en aanbod bij elkaar en heeft een gidsfunctie naar live beleving van koe in Nederland.
Runderland helpt ondernemers bij het professioneel in de markt zetten van hun koe-producten en -diensten, kan goed meedenken als het gaat om business ontwikkeling en is sterk in het maken van creatieve marketingideeën en de uitvoering ervan.
Kijk op de website of zoek vrijblijvend contact.